Paano Nahati Ang Korea sa Dalawa

Ang Korea ay nahahati sa dalawa: ang North Korea at ang South Korea. And dalawang estado ay nahahati dahil sa kaibahan ng idolohiya.

Ang North ay walang merkado, walang property rights, walang kalayaang sa pagsasalita, sa relihiyon, at hindi maaaring umalis. Ang lahat ng media tulad ng newspaper o telebisyon ay kontrolado ng kanilang estado. Ang North Korea ay itinatag ni Kim Il Sung, ang kanilang pinakamamahal na lider na siyang naipasa ang kanyang kapangyarihan sa kanyang anak na si Kim Jong Il. Maaaring mas kilala ninyo ang mas nahuli kong nabanggit. Grabe talaga ang propaganda na kanilang pinapakalat tunkol sa kapangyarihan ng mga diktador na ito at kung bakit dapat sila ay manatili sa kapangyarihan. Isa sa mga napaka nakapag bukas ng aking isipan tunkol sa kalagayan ng mga tao sa North Korea ay ang dokyumentaryong Welcome To North Korea:


Grabe talaga ang mga naging realisasyon ko sa dokyumentaryong iyan. Parang naisip ko na mas malaya pa pala tayo sa ating inaakala.

Ang South Korea naman ay may ekonomiyang kapiltalismo na siyang meron din tayo. Similar sa atin ngunit nagiging pagkakaiba lang ay kung gaano ka tindi ang impluwensya ng gobyerno sa merkado. Maraming iba't ibang klase ng kalayaan at ang isang klase ay ang pang-ekonomiya tulad ng pag tayo ng business at pangangalakal. Ang ilang nakaka impluwensya ng kalayaang pang ekonomiya ay ang buwis, mga regulasyon, mga restriksyon at prohibisyon, at madami pang iba. Para mas madaming impormasyon tunkol sa mga ito maari kayong pumunta sa aking isa pang blog na HarryLeaks na siyang naglalaman ng aking mga paniniwala ang advocacy tunkol sa libertarianism. Makikita din sa blog na iyan ang index of economic freedom na siyang magpapakita ng iba't ibang klase ng antas ng mga bansa sa kung gaano kalaya sa pang-ekonomiyang kalayaang ang kanilang mga mamamayan.

Kapag napanood niyo ang video sa taas ay makikita ninyo talaga ang pagkakaiba hindi lang sa idolohiya ngunit sa pamumuhay na din. Nakakapagtaka talaga kung gaano ka grabe ang kawalan ng kalayaan sa bayan ng North Korea. Ang ganitong klase ng idolohiya ay nagsimula sa mga sulatin ni Karl Marx tunkol sa sosyalismo at hindi nag tagal ay naging mas madahas ang kanilang rebolusyon tulad ng lenninismo na nangyari sa Soviet Russia noon. Ngunit nakita natin ang tuluyang pag collapse ng Soviet Russia ilang dekado lang ang nakalipas.

Maaaring yan din ang mangyari sa North Korea kung hindi nila ma maintain ang kanilang propaganda sa mga tao.

Dati sinubukan ng United States na makialam sa pamamagitan ng digmaan. Ngunit, tulad ng sa Vietnam, hindi nila napigilan ito. Hanggang ngayon may mga sundalo ng Estados Unidos sa border ng North at South Korea kung sakaling sumubok na umatake ang mga taga North Korea.

Bakit Sinulat ni Jose Rizal Ang Noli Me Tangere Sa Wikang Espanyol

Ito ay isang isyu na pwede mong maikumpara sa konteksto ng lugar at panahon na kinabubuhayaan ni Dr. Jose Rizal. Hindi ito nangangahulugan na walang pagmamahal si Jose Rizal sa ating sariling wika. Nais lamang niya na mas maging epektibo ang pag kalat ng kanyang mga kwento, na sandali lang ang lumipas ay na ilathala na din sa iba't ibang mga wika at naging inspirasyon para sa maraming Pilipino na mag aklas at lumaban sa mga dayuhang kastila.


Sa katunayan, ang titulo ng librong ito na Noli Me Tangere ay kastilang wika na ang ibig sabihin ay Wag Mo Akong Salingin o kaya naman ay Touch Me Not. Ito ay tumutukoy sa mga mapang-api na dayuhan at mga prayleng nanunungkulan noong kanyang panahon. Hindi natakot si Jose Rizal na isulat ang librong ito sa wikang espanyol na nagpapakita lalo ng kanyang walang takot na pag laban sa mga dayuhan. Ang dali nga naman siguro kung sinulat na lamang niya sa tagalog o kaya sa iba pang wika upang mahirapan ang mga Kastila sa pagbasa nito. Pero pinakita niya na hindi siya natatakot at handa siyang lumaban gamit ang mga salita. Sabi nga sa kasabihan na la pluma es más poderosa que la espada (the pen is mightier than the sword). Napakita ni Jose Rizal na mas matalas at mas makapangyarihan ang kanyang mga sulatin at idolohiya kaysa sa mga sandata ng mga Kastila.

Nais din siyempre ni Jose Rizal na ang mga hinaing ng kanyang mga kababayan ay marinig sa internasyonal na komunidad. Malaking inspirasyon ang mga paglakbay ni Rizal sa kanyang mga naging desisyon at idolohiyang ipinaglalaban. Tulad ng mga nakita niyang progreso ng mga taga Cuba na siya rin kolonya ng Espanya noong mga panahon na iyon. Kung ating maalala sa ating pagaaral ni Rizal na hindi niya ninais ang magkaroon ng madugong rebolusyon. Ang gusto niya sana ay mapayapang assimilation o pagiging pagsama sa Espanya sa pamamgitan na pagiging estado ng Pilipinas ng Espanya.

Ang Noli Me Tangere ay ang pinaka unang libro o nobela na naisulat ni Jose Rizal. Sumunod ang El Filibusterismo na siya naman naging mas agresibo sa pag pakita ng kalupitan at pang-aapi ng mga kolonyalista.

Isa lamang ito sa sobrang daming naging kontribusyon ni Dr. Jose Rizal, ang pambansang bayani ng Pilipinas. Isang napakagandang kwento ang Noli at ang El Fili (ito ang karaniwang tawag ng mga tao sa mga librong ito) at ngayon ay nailathala na sa sobrang daming wika at natatangkilik ng sobrang daming tao sa buong mundo.